Области на приложение на инвертора на синусоида

2022-05-21

Ново използване на енергия
В широк смисъл, новата енергия се отнася до слънчевата енергия, която включва вятърна енергия, потенциална енергия на водата, химическа енергия и т.н. Нови енергийни източници като слънчева енергия и вятърна енергия ще станат основни енергийни източници. Тези нови енергийни източници обикновено се събират от фотоволтаични клетки, изработени от полупроводникови материали и се трансформират във всички видове електрическа енергия, необходима на хората чрез определени научни и технологични средства.Инверторна технологияе една от ключовите технологии.

Премахване на хармоничното замърсяване на общинското електрозахранване
Ефективното управление на хармоничното замърсяване може не само да подобри качеството на работа на електрическото оборудване и пестенето на енергия, но и свързано с безопасността на националното потребление на електроенергия. Чрез коригиране на мрежовото захранване и преобразуването му в стандарт за мрежово захранване чрез използване на модерна инверторна технология, хармоничното замърсяване на мрежовото захранване може да бъде пречистено и безопасността на електрическото оборудване и потребителите може да бъде защитена. Инверторът е важна част от малката система за производство на вятърна енергия. Той се заема със задачата да преобразува DC в AC за захранване на товара.

Други области на приложение

Инверторсъщо така се използва широко в много други области, като регулиране на скоростта на променливотоков двигател, спиране на двигателя, обратна връзка с възобновяема енергия, система за непрекъсваемо захранване, индукционно отопление, електродъгово заваряване, захранване с променлива честота и др.