Какви са предпазните мерки при използване на инвертор

2022-04-29

1. По време на процеса на използване е необходимо да се гарантира, че свързаните стойности на DC и напрежение са последователни. Ако е 12-волтов продукт, трябва да изберете 12-волтова батерия. Освен това изходната мощност трябва да е по-голяма от мощността, използвана от уреда, за да остави повече място.
2. Когато окабелявате, трябва да се уверите, че положителният и отрицателният полюс са свързани на място. Има различни цветни знаци, червеният е положителният полюс, а черният е отрицателният полюс. Когато свързвате, трябва да свържете червено към червено и черно към черно, тоест положителният и положителният електроди са свързани, а отрицателният и отрицателният електрод са свързани.
3. Когато не се използва, трябва да се постави на проветриво и сухо място, да не се намокри от дъжд, и далеч от запалими и експлозивни материали.

Резюме: Независимо дали в дома или в офиса, много електрически уреди трябва да използват този инвертор, който може ефективно да реализира преобразуването на тока.


Предишен:НЕ