Какво е инвертор на мощност?

2022-04-29

Инвертор (или инвертор на мощност) е устройство за силова електроника, което се използва за преобразуване на постоянно напрежение в променливо напрежение. Въпреки че захранването с постоянен ток се използва в малки електрически джаджи, повечето домакинско оборудване работи на променливотоково захранване. Следователно имаме нужда от ефективен начин за преобразуване на постоянен ток в променлив ток.

Инверторът е статично устройство. Той може да преобразува една форма на електрическа енергия в други форми на електрическа енергия. Но не може да генерира електрическа енергия. Следователно инверторът е преобразувател, а не генератор.

Може да се използва като самостоятелно устройство като слънчева енергия или обратно захранване за домакински уреди. Инверторът взема постоянен ток от батериите и се преобразува в променлив ток по време на прекъсване на захранването.

Силов инвертор, използван в мрежата на енергийната система за преобразуване на насипно постоянен ток в променлив ток. използва се в приемния край на HVDC преносни линии. Този инвертор е известен като мрежов инвертор.