Ползите от слънчевата енергия

2022-09-19


Повече хора от всякога избират слънчева енергия за захранване на домовете си и не е трудно да се разбере защо: има много предимства на слънчевата енергия и почти никакви недостатъци на слънчевата енергия, за които да говорим. Докато светът се бори с въздействието наизменението на климата, можем да предприемем действия, като изберем по-добри и по-чисти източници на енергия за захранване на нашите домове. Слънчевата енергия е възобновяем източник на чиста, зелена енергия, която може да замени източниците на енергия от изкопаеми горива и природен газ, на които сме разчитали толкова много в миналото.

Инсталирането на слънчеви панели във вашия дом може да има и редица други положителни въздействия, включително спестяване на сметката ви за енергия и увеличаване на стойността на вашия дом. Докато научавате за инсталирането на слънчева енергийна система във вашия дом, помислете за тези четири фантастични предимства от слънчевата енергия:

1. Слънчевата енергия може да намали сметката ви за електричество

Нека започнем с едно от най-значимите предимства на слънчевата енергия: Инсталирането на слънчеви панели може да намали общите ви разходи за електроенергия и да ви помогне да спестите пари от сметката си за комунални услуги.

Администрацията за енергийна информация на САЩ съобщава, че средният дом в САЩ харчи над1400 долара годишно за сметки за ток. Със слънчевата енергия на покрива можете да компенсирате месечните си разходи за електроенергия, което може да ви спести хиляди долари през целия живот на вашата слънчева енергийна система.

Напредъкът в технологиите и подобряването наслънчева гаранция coverage mean that solar panel ownership is becoming easier and far less expensive. Considering that the average solar energy system can продължават средно 25 години and often плаща за себе си in just 6-10 years, solar panels will likely save you significant money in the long run. If you’d rather just pay for the energy you use when switching to solar, лизинг на слънчеви панели is also an option.

Сред финансовите предимства на слънчевите панели повечето собственици на жилища имат право на данъчни отстъпки и стимули, които могат да увеличат общите им спестявания. Например, нафедерален слънчев данъчен кредит allows you to deduct up to 30% off the cost of your solar energy system from your federal taxes in 2022. If your local utility company offers it, нетно измерване allows you to earn credit for the extra energy you produce and feed into решетката.

Със слънчеви панели можете да генерирате своя собствена енергия, като по този начин имате твърд контрол върху енергията и спестяванията си. Чрез инсталиранеслънчеви батерии, можете също да съхранявате излишната мощност, генерирана от вашите панели, и след това можете да използвате тази мощност, когато слънчевите ви панели не генерират достатъчно електричество, за да посрещнат нуждите от потребление на енергия във вашия дом.

2. Слънчевата енергия може да помогне на околната среда

Инвестицията в слънчева енергия е инвестиция в устойчивост и има много ползи за околната среда от слънчевата енергия. Можете драстично да намалитевъглероден отпечатък and reliance on fossil fuels while improving your impact on global climate change. Solar energy is чисти, зелени и възобновяемиâпо-добро решение за вашия дом, вашата общност и околната среда.

Изкопаемите горива, които сме използвали от десетилетия за производство на електричество, имат отрицателен ефект върху околната среда, причинявайки значително замърсяване на въздуха. Освобождаванепарникови газове into the atmosphere has led to poor air quality and shifting weather patterns. In addition, fossil fuels are a limited resource and are not going to last forever.

За разлика от други източници на енергия за дома, слънчевите панели не нарушават екосистемите, не създават емисии на парникови газове или отделят вредни замърсители във въздуха и водата. Слънчевата енергия също е чудесен начин за повишаване на интереса към чистите технологии и икономиките, които те поддържат.

Слънчева енергия is one of the cleanest and most abundant renewable energy sources available. The amount of energy that reaches the Earth’s atmosphere with just one hour of sunlight can provide for the energy needs of every human being for an entire year. Since one megawatt-hour (MWh) of solar energy produced can offset approximately 0.5 to 1 ton of carbon dioxide produced, it's easy to see how effectively solar energy can help reduce your carbon footprint.

3. Слънчевата енергия може да ви помогне да избегнете прекъсвания на електрозахранването

Собственици на жилища в Съединените щати с опит надосем часа прекъсване на електрозахранването in 2020, the most since the U.S. Energy Information Administration began collecting electricity reliability data in 2013. Many of these outages occur during extreme temperatures, tropical storms, hurricanes, and wildfires. As a way to deal with more frequent power outages, Americans have begun pursuing various backup power options for their home.

Резервни генератори и съхранение на слънчеви батерии are the two main energy technologies that homeowners consider for their backup power needs. While both options can help during a power outage, the combination of solar panels and solar battery storage may be a preferable alternative because they are low maintenance, reliable, operate quietly, and provide clean energy.

4. Слънчевата енергия може да повиши стойността на вашия дом

Сред предимствата на слънчевата система, инсталирането на слънчеви панели може дори да подобри стойността на вашия дом. Купувачите и продавачите сега смятат слънчевата инсталация за важна модернизация на дома, като завършено мазе или реновирана кухня.

Някои експерти смятат, че стойността на дома може да нарасне до$20 за всеки $1 that a solar energy system saves on energy costs per year. Zillow also found that homes with solar panels sell for 4,1% повече than homes without, worth an additional $9,274 in value.

Накратко, домовете, захранвани със слънчева енергия, се отличават, печелят повече ипродавайте по-бързо in the national real estate market.


Многото предимства на слънчевите панели

Едно от основните предимства на слънчевата енергия е, че изборът да инсталирате слънчеви панели има положително въздействие върху вас и планетата. Жилищна слънчева енергийна система ви прави една стъпка по-близо до енергийната независимост и ви помага да знаете откъде идва вашата енергия, как се произвежда и как се консумира.

Слънчевата енергийна система може да ви спести пари, да намали въглеродните емисии и да ви помогне да останете подготвени по време на енергийна криза или спиране на тока. Ако сравнявате предимствата и недостатъците на слънчевата енергия, смятаме, че ще откриете, че плюсовете значително надвишават минусите!

Докато цените на електроенергията продължават да растат, слънчевата енергия продължава да става все по-ефективна, надеждна и достъпна всяка година. Освен това е един от най-чистите, възобновяеми източници на енергия, с които разполагаме, и се предлага в изобилие.

Ако искате да научите повече за инсталирането на aслънчева панелна система on your home, contact Palmetto today. With our Безплатен слънчев дизайн и инструмент за оценка на спестяванията, можете да видите как ще изглеждат слънчевите панели в дома ви и да разберете колко бихте могли да спестите.